چسب کاغذی 2 سانتی آبریل نمایش بزرگتر

چسب کاغذی 2 سانتی آبریل

چسب کاغذی ۲ سانتی آبریل

چسب کاغذی آبریل از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و میتوان از آن در موارد گوناگون استفاده کرد .

طول این چسب ۳۰ یارد و عرض آن ۲ سانتی متر می باشد.

نوشتن نقد و نظر

چسب کاغذی 2 سانتی آبریل

چسب کاغذی 2 سانتی آبریل