چسب کاغذی 5 سانتی گلوب نمایش بزرگتر

چسب کاغذی 5 سانتی گلوب

چسب کاغذی 5 سانتی گلوب

چسب کاغذی گلوب از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بوده و میتوان از آن در موارد گوناگون استفاده کرد .

طول این چسب ۳۰ یارد و عرض آن ۵ سانتی متر می باشد و از کیفیت بسیلر خوبی برخوردار است.

نوشتن نقد و نظر

چسب کاغذی 5 سانتی گلوب

چسب کاغذی 5 سانتی گلوب